Vul uw e-mail in om onze nieuwsbrief te ontvangen:

 
  ISO 9001 - Certified
 

NieuwsflashGevolgen van een stroomonderbreking op de arbeidsovereenkomst (18 Dec 2014)
Zoals reeds uitvoerig in de media besproken, dreigt er deze winter in BelgiŽ een stroomtekort naar aanleiding van problemen met een aantal kerncentrales. Om een totale stroomuitval in het hele land te vermijden, voorziet de regering in een afschakelplan. Dit zou betekenen dat bepaalde gemeenten deze winter te maken kunnen krijgen met een tijdelijke en aangekondigde stroomonderbreking van maximum 3 uren, tussen 17u. en 20u. ís avonds.Welke indexering mag u verwachten in PC 218? (18 Dec 2014)
In PC 218 vindt jaarlijks op 1 januari een indexatie plaats. Volgens de eerste prognoses zou er op 1 januari 2015 sprake zijn van een negatieve index van - 0,07%. In de laatste prognoses zou er toch sprake zijn van een positieve index van 0,03%.RSZ-instructies: maximumbedrag werkbonus voor 2014 (18 Dec 2014)
Dankzij de werkbonus krijgen werknemers met een laag loon een hoger nettoloon gegarandeerd zonder daarbij het brutoloon te verhogen. Dit gebeurt door een vermindering van de RSZ-werknemersbijdragen.Ministerraad keurt ontwerp van programmawet goed (18 Dec 2014)
In de ministerraad van 27 november 2014 werd het ontwerp van programmawet goedgekeurd. Deze programmawet voert het regeerakkoord uit, dat moeilijke sociaal-economische maatregelen bevat, maar ook de financiŽle en budgettaire sanering doorvoert. Aangezien het de bedoeling is dat een aantal van de maatregelen op 1 januari 2015 van kracht gaat, zal de publicatie van de wetgeving vermoedelijk dit jaar nog plaatsvinden. Wij volgen dit nauwgezet op en houden u op de hoogte via onze nieuwsbrieven van zodra er meer bekend is.Loonbedragen Arbeidsovereenkomstenwet aangepast vanaf 1 januari 2015 (18 Dec 2014)
Loonbedragen Arbeidsovereenkomstenwet aangepast vanaf 1 januari 2015.Herinnering: aanmelding bestaande onderzoeksprojecten tegen 31 december 2014 (18 Dec 2014)
Zoals vermeld in eerdere nieuwsberichten bestaat er ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek een specifieke gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, ingevoerd voor bedrijven die werknemers tewerkstellen in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Concreet betekent dit dat de werkgever wel de normale bedrijfsvoorheffing inhoudt op het loon van de betrokken werknemers, maar dat hij deze bedrijfsvoorheffing niet volledig moet doorstorten aan de fiscus.Vlaamse Regering keurt regionale steunkaart 2014-2020 goed (18 Dec 2014)
Een regionale steunkaart is een kaart met steungebieden die, op basis van de Europese richtlijnen over regionale steunmaatregelen, op sociaal-economisch vlak wat achterop zijn gebleven. Deze steunkaart wordt samengesteld door de gewesten en heeft slechts definitieve uitwerking na de publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Bedrijven die gevestigd zijn in een gebied behorende tot de regionale steunkaart kunnen onder bepaalde voorwaarden bijkomende investeringssteun of subsidies verkrijgen.Kunstenaars: nieuwe bedragen kleine vergoedingsregeling voor 2015 (18 Dec 2014)
Kunstenaars: nieuwe bedragen kleine vergoedingsregeling voor 2015.Afschaffing verminderingspercentages jonge werknemers vanaf 1 januari 2015 (18 Dec 2014)
Op 28 maart 2013 werden in de Nationale Arbeidsraad enkele CAOís afgesloten waardoor de jongerenbaremaís voor 18-, 19- en 20-jarigen geleidelijk in drie stappen afgeschaft worden. De eerste fase vanaf 1 april 2013 en de tweede fase vanaf 1 januari 2014 zijn reeds ingevoerd.

Met ingang van 1 januari 2015 volgt nu de derde en laatste fase. Vanaf deze datum zullen de degressieve verminderingspercentages van het GMMI voor de jonge werknemers definitief afgeschaft worden. Dit betekent dat alle werknemers van minstens 18 jaar vanaf 1 januari 2015 minimaal recht zullen hebben op het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen.Loonbonus: bedragen voor 2015 (18 Dec 2014)
Loonbonus: bedragen voor 2015 
    Design: Projectweb