Vul uw e-mail in om onze nieuwsbrief te ontvangen:

 
  ISO 9001 - Certified
 

NieuwsflashLeeftijdsgrens vervangingsplicht SWT wijzigt vanaf 1 januari 2015 (22 Sep 2014)
Een werkgever is verplicht om een werkloze met bedrijfstoeslag (bruggepensioneerde) te vervangen door een uitkeringsgerechtigde werkloze. Indien de werknemer op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst 60 jaar is, geldt er een vrijstelling van vervangingsplicht.Staking op 23 september 2014 (22 Sep 2014)
De drie vakbonden ABVV, ACV en ACLVB hebben een stakingsaanzegging ingediend voor dinsdag 23 september 2014.

Het is dan ook mogelijk dat een aantal van uw werknemers te laat op het werk zullen toekomen of zelfs helemaal niet aanwezig zullen zijn omdat ze deelnemen aan deze actiedag. Wat moet u weten als werkgever?PC 124: nieuwe ConstruBadge (22 Sep 2014)
In de loop van de maand september 2014 ontvangen alle werkgevers uit de bouwsector een brief van het Fonds voor Bestaanszekerheid (fbz-fse Constructiv) over de nieuwe ConstruBadge. Alle bouwarbeiders die op een DMFA- of een Limosa-aangifte vermeld staan, krijgen deze maand hun ConstruBadge rechtstreeks toegestuurd vanwege het FBZ.Wijzigingen in het werknemerspensioen: eenheid van loopbaan, loon in laatste kalenderjaar en overgangsuitkering (22 Sep 2014)
De uitvoeringsbesluiten van een aantal wijzigingen in het werknemerspensioen zijn onlangs in het Belgisch Staatsblad verschenen. De Koninklijke Besluiten legden de uitvoeringsmodaliteiten en berekeningsregels vast, waardoor de wijzigingen vanaf 1 januari 2015 effectief in werking kunnen treden.Register voor werktijdregeling in de horeca (22 Sep 2014)
Een Koninklijk Besluit van 4 augustus 2014 heeft de reglementering van het register voor werktijdregeling, in ondernemingen die onder het paritair comité voor het hotelbedrijf vallen, afgestemd op de reglementering van de sociale zekerheid.Vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor jonge werknemers (17 Sep 2014)
Bij jonge werknemers die vanaf 1 oktober 2014 in dienst treden, moet geen bedrijfsvoorheffing worden ingehouden op hun loon van de maanden oktober, november en december indien zij tegelijkertijd aan een aantal voorwaarden voldoen.De RSZ stelt utilitaire voertuigen onder bepaalde voorwaarden vrij van een CO2-bijdrage (17 Sep 2014)
Sinds een aantal jaren geldt er een wettelijk vermoeden dat ieder bedrijfsvoertuig ter beschikking is van de werknemer voor andere dan louter beroepsdoeleinden, tenzij de werkgever aantoont dat het voertuig niet gebruikt wordt door een persoon die onder de sociale zekerheid voor werknemers valt (vb. de bedrijfsleider) of dat het voertuig enkel voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt.

Bij de beoordeling maakt de RSZ voortaan een onderscheid tussen een utilitair voertuig en een gewoon voertuig.Toekenning ecocheques in september 2014 (17 Sep 2014)
In een aantal sectoren is er voor 2014 nog een CAO van toepassing m.b.t. de toekenning van ecocheques. In de maand september 2014 zullen onze diensten ecocheques boeken voor werknemers uit de sectoren vermeld in dit artikel.Huispersoneel: vanaf 1 oktober 2014 onderworpen aan RSZ (17 Sep 2014)
Momenteel zijn niet-inwonende dienstboden niet RSZ-onderworpen, indien zij geen 4 uren per dag werken bij eenzelfde werkgever of indien zij geen 24 uren per week bij één of verschillende werkgevers presteren. Voor ander huispersoneel geldt enkel een RSZ-vrijstelling bij occasionele arbeid beperkt tot 8 uren per week.Vrijstelling startbaanverplichting PC 120, PC 214 en PC 126 (17 Sep 2014)
Sectoren die gebonden zijn door een CAO over risicogroepen kunnen een sectorale vrijstelling aanvragen van de startbaanverplichting (= de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen). 
    Design: Projectweb