Vul uw e-mail in om onze nieuwsbrief te ontvangen:

 
  ISO 9001 - Certified
 

NieuwsflashSolidariteitsbijdrage voor bedrijfswagens: nieuwe bedragen vanaf 1 januari 2015 (24 Nov 2014)
Wanneer u een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan één van uw werknemers en hij deze ook voor privédoeleinden mag gebruiken, zal u hiervoor een solidariteitsbijdrage moeten betalen aan de RSZ. Er bestaat immers op dat moment een voordeel in natura.Bent u verplicht om een eindejaarspremie te betalen aan uw werknemers? (24 Nov 2014)
De toekenning van een eindejaarspremie is geen wettelijke verplichting. De werknemer heeft enkel recht op deze premie indien dit voorzien is door een van de punten omschreven in dit artikel.Toekenning ecocheques in november 2014 (24 Nov 2014)
In een aantal sectoren is er voor 2014 een CAO van toepassing met betrekking tot de toekenning van ecocheques.Eenheidsstatuut brengt ook wijzigingen mee voor de aanvullende pensioenen (24 Nov 2014)
Veel werkgevers kennen aan hun werknemers een aanvullend pensioen toe. Ook zijn er tal van sectoren die dergelijk voordeel toekennen aan de werknemers. Meestal wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de arbeiders en de bedienden in de onderneming.Indexaties november 2014 (19 Nov 2014)
Indexaties november 2014In december moet er voor sommige bedienden een afrekening vakantiegeld gebeuren (14 Nov 2014)
Het aantal vakantiedagen waar een bediende recht op heeft, wordt berekend op basis van het aantal gepresteerde en gelijkge¬stelde inactiviteitsdagen in het voorgaande jaar. Het aantal alzo berekende vakantiedagen moet vervolgens geproratiseerd worden volgens het arbeidsregime waarin de bediende tewerkgesteld is op het ogenblik dat hij zijn vakantie opneemt. Wanneer een bediende zijn gemiddelde arbeidsduur vermindert, heeft dit dan ook tot gevolg dat er meer vakantiedagen opgebouwd werden dan opgenomen kunnen worden.Resterende vakantiedagen opnemen vóór 31 december 2014! (14 Nov 2014)
Nu de eindejaarsperiode weer stilaan dichterbij komt, kan het nuttig zijn om even te bekijken of uw werknemers hun vakantiedagen, feestdagen, ADV-dagen en compensatiedagen voor overuren reeds opgenomen hebben.Aangepaste lijst van gemeenten met hogere werkloosheidsgraad gepubliceerd (14 Nov 2014)
In het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2014 werd een nieuwe lijst gepubliceerd met gemeenten waar de werkloosheidsgraad ten minste 20% hoger ligt dan de gemiddelde werkloosheidsgraad in het gewest.

Deze nieuwe lijst werd gemaakt op basis van de werkloosheidscijfers van juni 2014 en is geldig voor de periode van 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2015.Premies voor bijzondere beroepstitels en –bekwaamheden voor de verpleegkundigen in de thuisverpleging (14 Nov 2014)
In het kader van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep kunnen thuisverpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel (BBT) of een bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) vanaf 2013 een jaarlijkse premie ontvangen.Een extra geschenkje voor uw werknemers? (12 Nov 2014)
Met de feestdagen in aantocht, denkt u er misschien aan om een extraatje te geven aan uw werknemers. Hierbij dient u rekening te houden met de onderstaande voorwaarden opdat deze geschenken vrij zijn van RSZ en bedrijfsvoorheffing. 
    Design: Projectweb