Vul uw e-mail in om onze nieuwsbrief te ontvangen:

 
  ISO 9001 - Certified
 

NieuwsflashPC 218: verhoging loonplafond vervoerskosten vanaf 1 juli 2014 (18 Jul 2014)
In PC 218, het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden, werd op
12 december 2013 een nieuwe CAO gesloten omtrent het woon-werkverkeer.

Deze CAO voorziet vanaf 1 juli 2014 een wijziging in de tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers voor het privévervoer.PC 124: nieuwe CAO verplaatsingskosten en mobiliteitsvergoeding (18 Jul 2014)
Binnen PC 124 voor het Bouwbedrijf hebben de sociale partners op 12 juni 2014 een nieuwe CAO gesloten in verband met de terugbetaling van de verplaatsingskosten en de mobiliteitsvergoeding. Deze CAO bevat enkele wijzigingen vanaf 1 juli 2014.Vrijwilligerswerk beter toegankelijk voor vreemdelingen (18 Jul 2014)
Op 18 juni 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad een wet die het voor vreemdelingen eenvoudiger maakt om vrijwilligerswerk te verrichten. Hiervoor was het immers zo dat een omvangrijke groep van vreemdelingen van vrijwilligerswerk werd uitgesloten, omdat enkel vreemdelingen die vrijgesteld waren van een arbeidskaart vrijwilligerswerk in ondergeschikt verband mochten verrichten. Deze wet is in werking getreden op 28 juni 2014.Ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering: wijziging van de opzeggingstermijnen bij SWT en aanpassing van het activerend beleid (18 Jul 2014)
Sinds 1 januari 2014 is de wet op het eenheidsstatuut van toepassing. Deze wet had als doel de ongelijkheden tussen arbeiders en bedienden op het gebied van de opzeggingstermijnen en de carenzdag zo veel mogelijk weg te werken. Toch bestaan er nog steeds verschillen, onder andere voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering.Zesde staatshervorming: regionalisering kinderbijslag (18 Jul 2014)
Sinds 1 juli 2014 is de Federale Overheid niet langer bevoegd voor de kinderbijslag. In het kader van de zesde staatshervorming wordt deze bevoegdheid overgedragen naar de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschappen en voor Brussel naar de gemeenschappelijke gemeenschapscomissie.Gelegenheidsarbeid in de horeca: enkele recente publicaties (18 Jul 2014)
Onlangs werden er een aantal wijzigingen met betrekking tot de horecasector in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.Zwaardere straffen sociale dumping (26 Jun 2014)
Binnen de Europese Unie geldt het principe van vrij verkeer van personen, diensten, goederen en kapitaal. Dit brengt uiteraard tal van voordelen met zich mee, maar vaak wordt er ook misbruik van gemaakt. Zo worden gedetacheerde buitenlandse werknemers vaak onderbetaald. Deze praktijken worden ‘sociale dumping’ genoemd.Cumulatie van overlevingspensioen en onderbrekingsuitkeringen tijdskrediet vanaf nu mogelijk (26 Jun 2014)
Het is reeds langer mogelijk om een overlevingspensioen te cumuleren met sociale uitkeringen. De cumulatie moet wel beperkt worden tot een eenmalige periode van maximum 12 al dan niet opeenvolgende maanden.Ook bijdragevermindering Sociale Maribel wordt opgetrokken (26 Jun 2014)
De Sociale Maribel is een systeem van vermindering van de werkgeversbijdragen, specifiek voor de non-profitsector. De vermindering kan toegepast worden voor elke werknemer die in de loop van een kwartaal minstens halftijds tewerkgesteld wordt. In de beschutte werkplaatsen wordt de vermindering toegekend per werknemer die minstens 33% tewerkgesteld wordt.Pact voor de competitiviteit, werkgelegenheid en relance (26 Jun 2014)
Eind vorig jaar sloot de federale regering een ‘Pact voor de competitiviteit, werkgelegenheid en relance’ met de gemeenschappen en gewesten. Deze overeenkomst beoogde een verhoging van de competitiviteit van ondernemingen en een versterking van de koopkracht van werknemers. 
    Design: Projectweb