Vul uw e-mail in om onze nieuwsbrief te ontvangen:

 
  ISO 9001 - Certified
 

NieuwsflashOmzetting Europese richtlijn seizoenarbeiders uit derde landen (22 Aug 2014)
Begin dit jaar, meer bepaald op 26 februari 2014, heeft het Europees Parlement een nieuwe richtlijn aangenomen met betrekking tot seizoensarbeiders uit derde landen. Deze richtlijn handelt over de voorwaarden tot toegang en verblijf en de rechten van een onderdaan uit een derde land die seizoensarbeid komt verrichten in een land behorende tot de Europese Unie (EU). Het betreft aldus seizoensarbeiders die hun hoofdverblijfplaats hebben buiten de EU, maar die tijdelijk en legaal op het grondgebied van de lidstaten in de EU verblijven om seizoensarbeid te verrichten.PC 218: nieuwe CAO over outplacement (22 Aug 2014)
Binnen PC 218, het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, hebben de sociale partners op 10 juli 2014 een nieuwe CAO gesloten in verband met het recht op outplacement. Deze CAO maakt vanaf 2014 voor het outplacement een onderscheid tussen drie verschillende categorieën van ontslagen bedienden en voorziet ook nieuwe modeldocumenten voor het outplacementaanbod via Cevora. U vindt hierbij een samenvatting van de nieuwe regels.Bevoegdheden van PC 327 en 329 uitgebreid (22 Aug 2014)
In het Belgisch Staatsblad van 5 augustus 2014 werd aangekondigd dat de bevoegdheidsomschrijvingen van PC 327 (het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen) en PC 329 (het Paritair Comité voor de socio-culturele sector) aangepast worden.Cumuleerbaarheid ontslagcompensatievergoeding en ziekte-uitkeringen (22 Aug 2014)
De invoering van het eenheidsstatuut begin dit jaar bracht een gelijke behandeling met zich mee van arbeiders en bedienden op het gebied van de opzeggingstermijnen en dit vanaf 2014. Voor werknemers die reeds in dienst waren voor die datum wordt er echter voorzien in een overgangsmaatregel waardoor zij voor een gedeelte hun oude opzeggingstermijnen behouden. Vooral voor arbeiders is dit nadelig aangezien deze oude opzeggingstermijnen doorgaans lager zijn dan de nieuwe opzeggingstermijnen.Papieren maaltijdcheques definitief verleden tijd vanaf 1 januari 2016 (22 Aug 2014)
Sinds 2011 hebben werkgevers de keuze om te opteren voor papieren dan wel elektronische maaltijdcheques. Uit evaluatie blijkt echter dat het gelijktijdig bestaan van de papieren maaltijdcheques en de elektronische maaltijdcheques aanleiding geeft tot een vermenigvuldiging van de administratieve lasten voor de handelaars en de werkgevers. Daarom hebben de wetgevers beslist dat de papieren maaltijdcheques definitief afgeschaft worden op 1 januari 2016.Zelfstandige kleinhandel : Premie bij verhoging van arbeidsduur (18 Aug 2014)
Het Sociaal Fonds van het PC 201 kent een premie toe bij een verhoging van de arbeidsduur van een deeltijds tewerkgestelde werknemer, het enige wat u dient te doen als werkgever is dit formulier invullen.Zelfstandige kleinhandel : premie bij tewerkstelling van werknemers uit risicogroepen (18 Aug 2014)
Het Sociaal Fonds van het PC 201 kent een premie toe bij de tewerkstelling van werknemers uit risicogroepen, het enige wat u dient te doen als werkgever is dit formulier invullen.Indexaties juli 2014 (07 Aug 2014)
Indexaties juli 2014Alternatieve verloningsvormen (29 Jul 2014)
In dit artikel vatten wij voor u de sociale en fiscale aspecten van de belangrijkste personeelsvoordelen samen.

Aan de hand van deze alternatieve verloningen & vergoedingen kan u uw loonkost in de toekomst misschien naar beneden brengen.PC 218: verhoging loonplafond vervoerskosten vanaf 1 juli 2014 (18 Jul 2014)
In PC 218, het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden, werd op
12 december 2013 een nieuwe CAO gesloten omtrent het woon-werkverkeer.

Deze CAO voorziet vanaf 1 juli 2014 een wijziging in de tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers voor het privévervoer. 
    Design: Projectweb