Vul uw e-mail in om onze nieuwsbrief te ontvangen:

 
  ISO 9001 - Certified
 

NieuwsflashRegeerakkoord: welke bepalingen zijn voor u van belang? (31 Oct 2014)
Vorige week kon u al een eerste bespreking lezen van enkele aandachtspunten uit het nieuwe federale regeerakkoord in verband met werkgelegenheid, concurrentievermogen en pensioenhervormingen.

Vandaag geven wij u in een tweede deel nog een samenvatting van enkele belangrijke bepalingen op het gebied van sociale vooruitgang, financiën, wetenschapsbeleid en mobiliteit.Overgang naar het winteruur (31 Oct 2014)
In de nacht van zaterdag 25 oktober 2014 op zondag 26 oktober 2014 schakelen we weer over naar het winteruur. Dit betekent dat we om 3 uur ’s nachts de klok moeten terugzetten naar 2 uur ’s nachts.Ook collectief verlof voor 2015 nu al vastleggen (31 Oct 2014)
Naast de feestdagen kan ook de jaarlijkse vakantie collectief worden vastgelegd op paritair niveau of op ondernemingsniveau.Regeerakkoord: welke bepalingen zijn van belang voor u? (23 Oct 2014)
Na lange onderhandelingen bereikten de partners van de federale regeringsmeerderheid in de loop van vorige week een regeerakkoord. We gaan vandaag alvast dieper in op een aantal krachtlijnen uit de hoofdstukken werkgelegenheid en concurrentievermogen en pensioenhervorming, die mogelijk van belang zijn voor u als ondernemer of voor uw werknemers. In een volgende editie zullen we een aantal andere belangrijke maatregelen bespreken.Feestdagen 2015: maak de vervangingsdag op tijd bekend (15 Oct 2014)
De wettelijke feestdagen voor 2015 zijn bekend. De vervangende feestdagen voor 2015 moet u voor 15 december 2014 binnen uw onderneming bekendmaken.Beknopt overzicht van de gevolgen van het regeerakkoord voor werkgevers (15 Oct 2014)
Vandaag werd de integrale tekst van het federaal regeerakkoord 2014-18 beschikbaar. In dit artikel vindt u de krachtlijnen met betrekking tot het arbeidsrecht.Toekenning ecocheques in oktober 2014 (13 Oct 2014)
In een aantal sectoren werd er voor 2014 een CAO afgesloten die voorziet in de toekenning van ecocheques. In de maand oktober 2014 zullen onze diensten daarom ecocheques boeken voor werknemers uit PC 149.01 electriciens.Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing bij volcontinue arbeid: verduidelijking (13 Oct 2014)
Zoals we in onze vorige nieuwsberichten reeds meedeelden, kunnen werkgevers die werknemers tewerkstellen in een systeem van ploegenarbeid en die daarvoor een ploegenpremie betalen, genieten van een specifieke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Dit houdt in dat deze werkgevers de normale bedrijfsvoorheffing gewoon inhouden op het loon van de betrokken werknemers, maar 17,80% hiervan niet moeten doorstorten aan de belastingdienst.Ook dit jaar responsabiliseringsbijdrage bij overmatig gebruik van economische werkloosheid (13 Oct 2014)
Ondernemingen die te veel gebruik maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk omwille van economische redenen moeten hiervoor een responsabiliseringsbijdrage betalen. De bedoeling hiervan is het aantal tijdelijke werkloosheidsdagen terug te dringen.Mogelijkheid tot vermindering van de voorlopige bijdragen van zelfstandigen: aanvraagformulier gepubliceerd (13 Oct 2014)
Momenteel worden de sociale bijdragen die zelfstandigen moeten betalen, berekend op de inkomsten van drie jaar geleden. Enkel voor starters geldt er een andere regeling. Zij betalen de eerste drie jaar voorlopige bijdragen en wanneer de definitieve inkomsten uiteindelijk gekend zijn, volgt een afrekening. 
    Design: Projectweb