Vul uw e-mail in om onze nieuwsbrief te ontvangen:

 
  ISO 9001 - Certified
 

NieuwsflashRegeerakkoord: welke bepalingen zijn van belang voor u? (23 Oct 2014)
Na lange onderhandelingen bereikten de partners van de federale regeringsmeerderheid in de loop van vorige week een regeerakkoord. We gaan vandaag alvast dieper in op een aantal krachtlijnen uit de hoofdstukken ‘werkgelegenheid en concurrentievermogen’ en ‘pensioenhervorming’, die mogelijk van belang zijn voor u als ondernemer of voor uw werknemers. In een volgende editie zullen we een aantal andere belangrijke maatregelen bespreken.Feestdagen 2015: maak de vervangingsdag op tijd bekend (15 Oct 2014)
De wettelijke feestdagen voor 2015 zijn bekend. De vervangende feestdagen voor 2015 moet u voor 15 december 2014 binnen uw onderneming bekendmaken.Beknopt overzicht van de gevolgen van het regeerakkoord voor werkgevers (15 Oct 2014)
Vandaag werd de integrale tekst van het federaal regeerakkoord 2014-18 beschikbaar. In dit artikel vindt u de krachtlijnen met betrekking tot het arbeidsrecht.Toekenning ecocheques in oktober 2014 (13 Oct 2014)
In een aantal sectoren werd er voor 2014 een CAO afgesloten die voorziet in de toekenning van ecocheques. In de maand oktober 2014 zullen onze diensten daarom ecocheques boeken voor werknemers uit PC 149.01 electriciens.Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing bij volcontinue arbeid: verduidelijking (13 Oct 2014)
Zoals we in onze vorige nieuwsberichten reeds meedeelden, kunnen werkgevers die werknemers tewerkstellen in een systeem van ploegenarbeid en die daarvoor een ploegenpremie betalen, genieten van een specifieke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Dit houdt in dat deze werkgevers de normale bedrijfsvoorheffing gewoon inhouden op het loon van de betrokken werknemers, maar 17,80% hiervan niet moeten doorstorten aan de belastingdienst.Ook dit jaar responsabiliseringsbijdrage bij overmatig gebruik van economische werkloosheid (13 Oct 2014)
Ondernemingen die te veel gebruik maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk omwille van economische redenen moeten hiervoor een responsabiliseringsbijdrage betalen. De bedoeling hiervan is het aantal tijdelijke werkloosheidsdagen terug te dringen.Mogelijkheid tot vermindering van de voorlopige bijdragen van zelfstandigen: aanvraagformulier gepubliceerd (13 Oct 2014)
Momenteel worden de sociale bijdragen die zelfstandigen moeten betalen, berekend op de inkomsten van drie jaar geleden. Enkel voor starters geldt er een andere regeling. Zij betalen de eerste drie jaar voorlopige bijdragen en wanneer de definitieve inkomsten uiteindelijk gekend zijn, volgt een afrekening.Herinnering: aanmelding bestaande projecten van wetenschappelijk onderzoek (13 Oct 2014)
Zoals vermeld in eerdere nieuwsberichten bestaat er ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek een specifieke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing ingevoerd voor bedrijven die werknemers tewerkstellen in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Concreet betekent dit dat u de normale bedrijfsvoorheffing inhoudt op het loon van de betrokken werknemers, maar dit dan niet volledig moet doorstorten aan de belastingsdienst.Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door Russisch voedselinvoerverbod verlengd (13 Oct 2014)
Zoals vermeld in een vorig nieuwsbericht kan de onderneming een aanvraag indienen om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht toe te mogen passen, indien de onderneming kan aantonen dat het werk door de Russische voedselboycot volledig onmogelijk is. Deze beslissing van de RVA werd in eerste instantie beperkt tot 30 september 2014. Recent werd een verlenging toegestaan voor twee maanden, tot 30 november 2014, indien de onmogelijkheid tot werken aanhoudt. Men moet hiervoor wel een gemotiveerd dossier indienen. Uit dit dossier moet blijken dat er nog steeds sprake is van een aanhoudende overmachtsituatie.Uw onderneming wordt getroffen door een stroomonderbreking? (13 Oct 2014)
U hebt zonder twijfel al veel vernomen over de stroomonderbrekingen die zich deze winter omwille van de mogelijke stroomschaarste in België kunnen voordoen in bepaalde gemeentes. Maar wat betekent dit voor uw onderneming indien deze gelegen is in een gemeente die volgens het afschakelingsplan kan worden getroffen door een stroomonderbreking? 
    Design: Projectweb